Rudboda gård – 25 – Lidingö kommun

Utgångspris: 34.000.000 kr

Beskrivning av Rudboda gård

Invid Kyrkviken på Lidingö ligger denna historiska plats. Rudboda Gård har medeltida anor och omnämns första gången redan på 1300-talet. Till fastigheten hör huvudbyggnad med två flyglar, ytterligare ett boningshus och lada, samt, genom servitut, egen privat brygga med sjöbod.

År 1774 friköptes Rudboda från Djursholm. Den nuvarande bebyggelsen anlades runt år 1800. Flyglarna uppfördes ca 1800 varav huvudbyggnaden ca 1811-12. Huvudbyggnaden är knuttimrad på stensockel med mansardtak och har en tidstypisk gul färgsättning. Den faluröda ladan uppfördes 1818, här har funnits vedbod, snickarbod och stall. Snett bakom huvudbyggnaden finns ytterligare ett boningshus som uppfördes någon gång under 1800-talets mitt för de som arbetade på gården. Ett förrättningsärende har öppnats för att undersöka en eventuell avstyckningsmöjlighet. Hela gården bedöms ha mycket stort kulturhistoriskt värde. En kort promenad över fältet, där det sägs finnas fornlämningar från järnåldern, når man den egna bryggan och sjöboden invid Kyrkviken.

Gården har haft samma ägarfamilj sedan 1938 och nu är det dags för nästa generation att ta vid. De vackra omgivningarna och tomtens storlek i kombination med flertalet boningshus skapar mycket goda förutsättningar att förädla detta boende till ett modernt hem.

Varmt välkommen på bokad visning!

Karta för Rudboda gård

https://www.hemnet.se/bostad/villa-25rum-kyrkviken-lidingo-kommun-rudboda-gard-21270131

Avstånd till vatten:

Bild från: