Heabacken 175-0 – – Kävlinge kommun

Utgångspris: 500.000 kr

Beskrivning av Heabacken 175-0

Fastighet som utgörs av två långsmala skiften om 3 131 m² tomt belägen nordväst om Kävlinge. På tomten finns rester av en småhusbyggnad. Läs mer i beskrivning och värdering.

Karta för Heabacken 175-0

https://www.hemnet.se/bostad/villa-0rum-dosjebro-kavlinge-kommun-heabacken-175-0-20963759

Ungefär 3,4 km till vatten