Drottninggatan 35A-C – – Alingsås kommun

Utgångspris: 38.500.000 kr

Beskrivning av Drottninggatan 35A-C

Unikt tillfälle att förvärva en hyresfastighet med byggrätt på ett av Alingsås centrums absolut bästa lägen! Fastigheten är bestående av mestadels hyreslägenheter och en lokal i gatuplan samt garage i länga och P-platser. Möjlighet kan finnas att stycka ifrån tomten/byggrätten men upp till nya fastighetsägaren att driva detta. Total hyresintäkt 1.800.228kr/år (ej garage och P-platser inräknat, för ett fåtal hyresgäster ingår parkering i hyran ). Inga vakanser på fastigheten idag utan samtliga lägenheter och lokaler är i dagsläget uthyrda. Lgh 1: 113kvm, hyra 9900 kr/mån (1052kr/kvm). Lgh 2: 36kvm, hyra 3000kr/mån (1000kr/kvm). Lgh 3: 140kvm, hyra 8060kr/mån (691kr/kvm). Lgh 4: 20kvm, hyra 2000kr/mån (1200kr/kvm). Lgh 5: 77kvm, hyra 5166kr/mån (805kr/kvm). Lgh 6,77kvm, hyra 9481kr/mån (1478kr/kvm). Lgh 7: 90kvm, hyra 10375kr/mån (1383kr/kvm). Lgh 8: 90kvm, hyra 8100kr/mån (1080kr/kvm). Lgh 9: 77kvm, hyra 7500kr/mån (1169kr/kvm). Lgh 10: 77kvm, hyra 8300kr/mån (1294kr/kvm). Lgh 11: 86kvm, hyra 10200kr/mån (1423kr/kvm). Lgh 12: 110kvm, hyra 7231kr/mån (789kr/kvm). Total lägenhetsuthyrning på 89.313kr/mån totalt 1.071.756kr/år total lgh yta 993kvm med 1079kr i genomsnittlig kvm/hyra. Fastigheten har idag förhandlingsordning, dock är vissa av lägenheterna frånskrivna förhandlingsordningen. Inga hyreshöjningar har skett på cirka 10 år utan hyran har endast ändrats i samband med ny hyresgäst. Lokal 1: 364kvm, 60.706kr/mån totalt 728.472kr/år(2001kr/kvm). Totalt finns idag cirka 50 stycken parkeringsplatser på fastigheten, nuvarande fastighetsägare har inte jobbat aktivt med uthyrningen av P-platser (för ett fåtal hyresgäster ingår parkering i hyran). På fastigheten finns även en enklare garagelänga med 10 stycken garageplatser som är outhyrda, ett garage som används som soprum. Svar från Plan och bygg (Alingsås) angående byggrätt på fastigheten/parkeringen: Den man får lov att göra på fastigheten är (nedan är info från Alingsås kommun) Bh III (se bild bland bilder), där befintliga huset längs Drottninggatan är får man ha ett trevåningshus som får innehålla bostäder och där så prövas lämpligt handel. Bh II v (se bild bland bilder). hörnet Drottninggatan /Östra Ringatan, där får man bygga tvåvåningshus där man även kan inreda vinden. Den får innehålla bostäder och där så prövas lämpligt handel. Prickmarkerad mark får inte bebyggas. Endast inom med v betecknat område får vind inredas utöver angivet våningsantal. Ny , till och ombyggnad ska till allmän karaktär och materialverkanansluta till befintlig kulturhistorisk värdefull bebyggelse i grannskapet (vet faktiskt inte vilken de menar) Byggnadens fasad ska utföras i trä eller puts och avfärgas i ljus och mild kulör. På byggnad belägen i gatulinjen ska tak utföras som sadeltak eller, där så prövas lämpligt, som mansardtak och täckas med takpannor i matt röd färg eller slätplåt. Ovan gäller idag, det är upp till ny ägare att ansöka om eventuell Planändring/ny detaljplan för möjlighet av annan eller större byggnation. Försäljningen av fastigheten sker genom anbud, anbuden skall vara mäklaren tillhanda senast den 16 oktober 2023 kl 12:00. Anbuden mailas in till [email protected] eller via brev till Länsförsäkringar fastighetsförmedling, Box 73, 441 22 Alingsås. Efter anbudstiden löpt ut kommer buden att presenteras för säljaren, säljaren äger då rätt att antingen direkt avsluta affären till en av budgivarna eller starta en efterföljan

Karta för Drottninggatan 35A-C

https://www.hemnet.se/bostad/villa-alingsas-alingsas-kommun-drottninggatan-35a-c-20546558

Ungefär 400 m till vatten